Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Το 4ο Τεύχος της σχολικής εφημερίδας της βιβλιοθήκης μας "ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ" (Δεκέμβριος 2012)11ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου - Σχολική εφημερίδα της βιβλιοθήκης μας 'ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ'
Το ΑΣΤΕΡΑΚΙ μας - 4ο τεύχος (Δεκέμβριος 2012)