Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Πληκτρολόγηση

Κατεβάστε και εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα...
με τις ασκήσεις και τα μαθήματα θα μάθετε το Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης !!

(να θυμάστε, σημασία έχει η ακρίβεια, ΟΧΙ η ταχύτητα) ..