Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Βρείτε τις λέξεις

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ


Μ Ε Ζ Θ Ρ Ξ Δ Ι Π Λ Ε Σ Β Σ
Ξ Α Ε Λ Α Τ Ο Π Σ Μ Λ Ν Ρ Μ
Β Τ Ν Ρ Ι Δ Σ Ν Ξ Ε Τ Κ Μ Π
Λ Χ Ζ Ο Ν Ι Ρ Μ Π Λ Β Α Σ Κ
Γ Ρ Ε Μ Μ Α Β Γ Ν Ο Σ Μ Μ Ο
Μ Ι Ν Η Σ Λ Ο Κ Γ Μ Ι Π Ζ Υ
Ν Σ Ι Μ Ψ Ρ Λ Λ Κ Α Τ Α Υ Ρ
Ρ Τ Α Ρ Α Ν Δ Ο Σ Κ Μ Ν Σ Α
Μ Ο Π Ε Ν Β Κ Γ Δ Α Ξ Ε Τ Μ
Λ Σ Ξ Λ Χ Ν Α Μ Π Ρ Τ Σ Μ Π
Σ Γ Σ Κ Ρ Μ Λ Ν Τ Ο Ρ Λ Α Ι
Π Ε Α Η Σ Τ Α Σ Ρ Ν Μ Κ Γ Ε
Ν Ν Φ Θ Τ Σ Ν Β Λ Α Ν Τ Ρ Δ
Β Μ Ν Ρ Ο Ν Τ Α Ε Θ Κ Μ Ι Ε
Ι Α Τ Ο Σ Γ Α Τ Ζ Ν Λ Ξ Π Σ
Ζ Ξ Β Χ Ι Υ Ο Δ Ω Ρ Α Ρ Σ ΗΣταυρόλεξο

  1.                    Χ_ _ _ _
  2.                 _ _Ρ_ _ _ _ _
  3.                 _ _Ι_ _ _
  4.                 _ _Σ_ _ _ _